logo

Kadra

Opiekunowie świetlicy:

  • Joanna Zajdel - pedagog, terapeuty
  • Agnieszka Zajdel - starszy specjalista pracy socjalnej, specjalność - praca z dziećmi
  • Agnieszka Jędrzejczyk - pedagog, socjoterapeuta
  • Małgorzata Ziętara - wychowawca, opiekun

W świetlicy zatrudniane są osoby oddelegowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie: staż absolwencki oraz roboty publiczne. 
W pracy z dziećmi pomagają także wolontariusze i praktykanci.
Są to osoby, które kochają dzieci. Ludzie Ci nastawieni są na pomoc drugiemu człowiekowi, najważniejsze dla nich jest dobro dziecka.